DARTSLIVE

台灣

登入

首頁 > 2016 > 賽事 > DARTSLIVE OPEN > 【DARTSLIVE OPEN 2016 GUANGZHOU】決賽影片已上線!

【DARTSLIVE OPEN 2016 GUANGZHOU】決賽影片已上線!

2016.09.13
DARTSLIVE OPEN 2016 GUANGZHOU

於7月29日至7月31日舉辦的DARTSLIVE OPEN 2016 GUANGZHOU‚ 決賽影片已全部上線!

【精選賽事】
■TIGA 大師賽 決賽
Paul Lim(新加坡)vs Harith Lim(新加坡)

■COSMO 單人賽 LEVEL A決賽
伍永健(中國)vs 庄世光(新加坡)

■超級品牌挑戰賽
PUMA DARTS vs TIGA

更多影片請上大賽官方網站搜尋!

>>進入DARTSLIVE OPEN 2016 GUANGZHOU官方網站

頁首

追蹤DARTSLIVE

TOP