JAPAN 2015 STAGE 6 Tournament Result

On June, 21st , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE6 was held in HOKKAIDO, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
Kenichi Ajiki has won his first title in JAPAN, Mamo Otani ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, Yuriko Yamaguchi has topped the competition.

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8

■JAPAN

Champion
Kenichi Ajiki

Second place
Mamo Otani

Third place
Shintaro Inoue,Daisuke Akamatsu

TOP8
Takehiro Suzuki,Shin Higashida,Daisuke Fujii,Haruki Muramatsu

TOP16
Shunpei Noge,Kazuyuki Matsunaga,Shingo Enomata,Tsuyoshi Fukata,Yasuyoshi Matsumoto,Sho Katsumi,Park Hyunchul,Shogo Takahashi

■JAPAN LADIES

Champion
Yuriko Yamaguchi

Second place
Sayuri Nishiguchi

Third place
Haruka Sakai,Sayaka Sasaki

TOP8
Mikuru Suzuki,Mayu Shimizu,Maho Kaneko,Rie Yakiyama

■JAPAN 16 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Yuzuru Kushibiki

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Sayaka Sasaki

Latest News