JAPAN 2015 STAGE 4 Tournament Result

On May, 17th , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE4 was held in HIROSHIMA, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
Yuzuru Kushibiki has won his first title in JAPAN, Sho Katsumi ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, Mikuru Suzuki has topped the competition.

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 2015

■JAPAN
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 2015

Champion
Yuzuru Kushibiki

Second place
Sho Katsumi

Third place
Haruki Muramatsu,Takao Tanida

TOP8
Yutaro Sato,Takehiro Suzuki,Park Hyunchul,Shingo Enomata

TOP16
Hirokazu Osaki,Arashi Matsumoto,Yukihiko Kiyama,Yuji Eguchi,Atsushi Matsumoto,Takahiro Miyanaga,Tsuneki Zaha,Tsuyoshi Fukata

■JAPAN LADIES
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 2015

Champion
Mikuru Suzuki

Second place
Maki Kurotaki

Third place
Yuriko Yamaguchi,Maho Kaneko

TOP8
Sayaka Sasaki,Haruka Ainai,Yuko Hino,Sayuri Nishiguchi

■JAPAN 16 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Sho Katsumi

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Sayaka Sasaki

Latest News