【DARTSLIVE OPEN 2017 GUANGZHOU】公布选手分组名单!

DARTSLIVE OPEN 2017 GUANGZHOU

DARTSLIVE OPEN 2017 GUANGZHOU的选手分组名单已公布!

参加选手请务必到大赛官方网站确认名单内容。

※报名名单截止至8/3,8/4的候补报名者将用邮件另行通知。

点击进入「DARTSLIVE OPEN 2017 GUANGZHOU」官方网站

>DARTSLIVE OPEN 2017 GUANGZHOU

最新文章