DARTSLIVE OPEN 2020 KOREA确定举办!

DARTSLIVE OPEN 2020 KOREA确定举办!

“DARTSLIVE OPEN 2020 KOREA” 确定将在2020年2月15日(周六)、16日(周日)於韩国・首尔举办!
届时亦将同时举办“SUPER DARTS 2020 WILD CARD TOURNAMENT”。

查看赛事概要!

最新文章