DARTSLIVE

All

Login

Home > 2013 > Event > JAPAN > JAPAN STAGE3 결과 속보

JAPAN STAGE3 결과 속보

2013.05.12

2012 년 05월 12일 , JAPAN STAGE3 에서 새로운 챔피언이 탄생.

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 KENICHI AJIKI 입니다!

■JAPAN
1위
KENICHI AJIKI

2위
ATSUSHI MATSUMOTO

3 위 - 4 위
MORIHIRO HASHIMOTO
HYUNCHUL PARK

TOP8
TAKUMI NIKI
HIDEKAZU SATO
SHO KATSUMI
TSUYOSHI MIZUNO

TOP16
TAKASHI MASUOKA
FUJIO HONJO
AKINORI HAMADA
TSUYOSHI FUKATA
TAKAO TANIDA
TOMOYA TSUMURA
YUJI EGUCHI
OSAMU NIKI

<JAPAN LADIES集合写真>
■JAPAN LADIES
1위
RIE HOSHINO

2위
MAHO KANEKO

3 위 - 4 위
AYAKA SUNAGAWA
YOSHIMI HATAKEYAMA

TOP8
SAYURI NISHIGUCHI
CHIAKI MOTONO
MARIKO KIMURA
ATSUKO AKUTAGAWA

■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
KEI USAMI / FUJIO HONJO / SAYURI NISHIGUCHI

Page Top

TOP