DARTSLIVE

香港/澳門

登入

首頁 > 2013 > 賽事 > THE WORLD > 【THE WORLD 2012 GRAND FINAL】DVD正在發售中!

【THE WORLD 2012 GRAND FINAL】DVD正在發售中!

2013.04.19
THE WORLD DVD 收錄了THE WORLD 2012 GRAND FINAL激烈對決的
DVD正在香港i Darts Group各店鋪發售中。
將為您呈現一場賭上高達HKD1,000,000及軟式飛鏢界
最高殊榮的鏢界巔峰之戰!
(詳情請向i Darts Group各店鋪諮詢)

頁首

追蹤DARTSLIVE

TOP