【THE WORLD 2017】STAGE 5 MALAYSIA 現正接受報名中

THE WORLD STAGE 5 MALAYSIA

THE WORLD 2017 STAGE 3 MALAYSIA 現正接受報名中。

■報名截止日
10月3日(週二)14:59
※一旦報名人數達到名額上限(256名),將在無事先預告之下截止報名,敬請諒解。

點擊此處進入THE WORLD官方網站

>THE WORLD 2017

【同時舉辦「DARTSLIVE OPEN 2017 MALAYSIA」】官方網站

>DARTSLIVE OPEN 2017 MALAYSIA

最新文章