DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2013 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN STAGE8 결과 속보

JAPAN STAGE8 결과 속보

2013.08.17

2013 년 8월 17일 , JAPAN STAGE 8 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 TAKEHIRO SUZUKI 입니다!

stage8_j16.jpg
■JAPAN
1위
TAKEHIRO SUZUKI

2위
TAKAO TANIDA

3 위 - 4 위
MITSUMASA HOSHINO
SHOGO YOKUMOTO

TOP8
SHINGO ENOMATA
SUSUMU KASUYA
HARUKI MURAMATSU
MORIHIRO HASHIMOTO

TOP16
SHO KATSUMI
OSAMU NIKI
TAKUMI NIKI
YUTA MIYAMOTO
TSUYOSHI FUKATA
KENICHI AJIKI
YASUYOSHI MATSUMOTO
NAOTO YAMASHITA

■JAPAN LADIES
1위
SAYURI NISHIGUCHI

2위
MAHO KANEKO

3 위 - 4 위
KIOKO UTSUNOMIYA
SAYAKA SASAKI

TOP8
NAMIKO MUTO
MANA KAWAKAMI
MARIKO KIMURA
RIE HOSHINO

stage8_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
HIROKAZU OSAKI / YUJI EGUCHI / RIE YAKIYAMA

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP