DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2014 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN STAGE17 결과 속보

JAPAN STAGE17 결과 속보

2014.01.19

2014 년 1월 19일 , JAPAN STAGE 17 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 TAKEHIRO SUZUKI 입니다!

stage17_j16.jpg
■JAPAN
1위
TAKEHIRO SUZUKI

2위
HARUKI MURAMATSU

3 위 - 4 위
TOMONARI KUROKAWA
HIDEKI AIZONO

TOP8
AIKI OISHI
MORIHIRO HASHIMOTO
TSUNEKI ZAHA
KENICHI AJIKI

TOP16
SUSUMU KASUYA
SHO KATSUMI
SHINJI UMEDA
YUTA KAZAMA
ATSUSHI MATSUMOTO
AKINORI HAMADA
HIKARU KAKIZAKI
YUJI NISHIMOTO

■JAPAN LADIES
1위
SAYAKA SASAKI

2위
YUKO HINO

3 위 - 4 위
ERI SAKAMAKI
ERIKO TOMIYAMA

TOP8
SAYURI NISHIGUCHI
ASAKO HIYAMA
NAMIKO MUTO
MARIKO KIMURA

stage17_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
SHO KATSUMI / YUTA KAZAMA / ERI SAKAMAKI

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP