DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2014 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN STAGE18 결과 속보

JAPAN STAGE18 결과 속보

2014.03.02

2014 년 3월 2일 , JAPAN STAGE 18 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 HARUKI MURAMATSU 입니다!

stage18_j16.jpg
■JAPAN
1위
HARUKI MURAMATSU

2위
ATSUSHI MATSUMOTO

3 위 - 4 위
KENICHI AJIKI
SUSUMU KASUYA

TOP8
YASUO TORIGOE
SHINGO ENOMATA
HIDEKI AIZONO
MORIHIRO HASHIMOTO

TOP16
TAKEHIRO SUZUKI
HIKARU KAKIZAKI
TSUNEKI ZAHA
AKINORI HAMADA
HIROAKI SHIMIZU
HIROKI AKIYAMA
TOMONARI KUROKAWA
SHINJI UMEDA

■JAPAN LADIES
1위
ERI SAKAMAKI

2위
NAMIKO MUTO

3 위 - 4 위
SAYAKA SASAKI
SAYURI NISHIGUCHI

TOP8
MARIKO KIMURA
ATSUKO AKUTAGAWA
ASAKO HIYAMA
YUKO HINO

stage18_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
AKINORI HAMADA / SHO KATSUMI / ERI SAKAMAKI

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP