DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2014 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2014 STAGE 10 결과 속보

JAPAN 2014 STAGE 10 결과 속보

2014.10.04

2014 년 10월 4일 , JAPAN STAGE 10 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 Haruki Muramatsu 입니다!

JAPAN
■JAPAN
1위
Haruki Muramatsu

2위
Sho Katsumi

3 위 - 4 위
Shingo Enomata
Shintaro Inoue

TOP8
Shin Higashida
Takumi Niki
Yuzuru Kushibiki
Tsuneki Zaha

TOP16
Susumu Kasuya
Yuji Eguchi
Hiroaki Shimizu
Daisuke Fujii
Takahisa Hirose
Nobuyuki Ishii
Ryoji Masamori
Tomonari Kurokawa

■JAPAN LADIES
1위
Mikuru Suzuki

2위
Sayaka Sasaki

3 위 - 4 위
Yoshimi Hatakeyama
Mana Kawakami

TOP8
Ayaka Sunagawa
Kazumi Saito
Maki Kurotaki
Yuko Hino

■JAPAN DOUBLES EXHIBITION
JAPAN
1위(JAPAN)
Sho Katsumi / Takehiro Suzuki

JAPAN
1위(JAPAN LADIES)
Yuko Hino / Rie Yakiyama

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP