DARTSLIVE

All

Login

Campaign

HONG KONG SUPER SIX男子組32強名單及第二輪小組分佈表公佈

SUPER_SIX_web_banner.jpg
SL6_match1_man.jpg
HONG KONG SUPER SIX男子組第一輪選拔賽事已於5月19日舉行,多謝各位選手參與!而第二輪選拔即將舉行,32強名單及第二輪小組分佈表請瀏覽以下圖表。
SUPER_SIX_Bracket_man.jpg
男子組賽事將會在6月2日下午六時假i Darts Club進行,第二輪選拔賽將會以兩場小組賽選出最後8強,希望各參賽者成功出線,成為HONG KONG SUPER SIX的一分子!

Year

TOP