DARTSLIVE

香港/澳門

登入

賽事-HONG KONG TOUR-

【得獎者公告】HONG KONG TOUR CHAMPIONSHIP STAGE 1

於10月26日舉行的HONG KONG TOUR CHAMPIONSHIP 2014 STAGE 1 已順利舉行,活動當日共96名選手參與比賽,角逐HONG KONG 16 及HONG KONG LADIES 8 之殊榮,現在就讓我們一起看看比賽結果吧!

HONG KONG 16 STAGE 1 冠軍得主:Royden Lam

按此查看HONG KONG 16 STAGE 1詳細結果


HONG KONG LADIES 8 STAGE 1 冠軍得主:Fanny Cheung

按此查看HONG KONG LADIES 8 STAGE 1詳細結果

再次恭喜得獎選手,期望大家能夠於STAGE 2 有更好表現,獲取最佳成績!STAGE 2 現已公開接受報名,如有意報名人士可到HONG KONG TOUR官方網站登記參加,名額有限,額滿即止。

按此登入STAGE 2 報名網頁

賽事 分類

TOP