JAPAN 2015 STAGE 11 Tournament Result

On September, 27th, SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE11 was held in MIYAGI, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
Susumu Kasuya has won his first title in JAPAN, Takumi Niki ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, Ayumi Onodera has topped the competition.

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN

■JAPAN
JAPAN

Champion
Susumu Kasuya

Second place
Takumi Niki

Third place
Sho Katsumi, Haruki Muramatsu

TOP8
Takehiro Suzuki, Atsushi Matsumoto, Morihiro Hashimoto, Tomonari Kurokawa

TOP16
Yuta Kazama, Takao Tanida, Ken Tozawa, Yuya Akutsu, Ryoji Tsunami, Shingo Enomata, Shogo Yokumoto, Shunpei Noge

■JAPAN LADIES
JAPAN

Champion
Ayumi Onodera

Second place
Yuriko Yamaguchi

Third place
Haruka Ainai, Yuko Hino

TOP8
Mayu Shimizu, Yoshimi Hatakeyama, Mikuru Suzuki, Mana Kawakami

■JAPAN 16 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Shogo Yokumoto

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Mana Kawakami

Latest article