JAPAN 2015 STAGE 10 Tournament Result

On September, 12th, SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE 10 was held in HOKKAIDO, Japan. Now our new JAPAN 16 is born.
Yuta Kazama has won his first title in JAPAN, Takehiro Suzuki ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES 8, Mana Kawakami has topped the competition.

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
JAPAN

■JAPAN
JAPAN

Champion
Yuta Kazama

Second place
Takehiro Suzuki

Third place
Mitsumasa Hoshino, Tsuyoshi Fukata

TOP8
Yuya Akutsu, Yuji Eguchi, Susumu Kasuya, Takumi Niki

TOP16
Haruki Muramatsu, Shogo Yokumoto, Kenichi Ajiki, Atsushi Matsumoto, Shinji Umeda, Takao Tanida, Arashi Matsumoto, Hirokazu Osaki

■JAPAN LADIES
JAPAN

Champion
Mana Kawakami

Second place
Sayaka Chiba

Third place
Mayu Shimizu, Mikuru Suzuki

TOP8
Mariko Kimura, Ayumi Onodera, Yuko Hino, Sayaka Sasaki

■JAPAN 16 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Arashi Matsumoto

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
Result of the exhibition matches by JAPAN of the previous STAGE
Winner: Yuriko Yamaguchi

Latest article