DARTSLIVE

台灣

登入

首頁 > 2016 > League > SUPER LEAGUE Season IX > SUPER LEAGUE SEASON9 延賽通知

SUPER LEAGUE SEASON9 延賽通知

2016.07.07

SUPER LEAGUE SEASON9

SUPER LEAGUE SEASON9 延賽通知

因應尼伯特颱風影響,為確保選手安全,今日(7/7)SUPER LEAGUE9 所有賽事延至7/13 。
如需改期請與對方隊長及主場店家安排好時間後通知主辦單位。

頁首

追蹤DARTSLIVE

TOP