RANKING

01 GAMES STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Ryuta Arihara

  45.55

 • 2

  Motomu Sakai

  41.75

 • 3

  Hugo Leung

  39.03

 • 4

  Pupo Teng Lieh

  37.33

 • 5

  Tetsuya Fujiwara

  37.09

 • 6

  Min Seok Choi

  36.41

 • 7

  Tengku Shah

  35.79

 • 8

  Tomoya Goto

  34.83

 • 9

  Martin Marti Santamaria

  33.4

 • 9

  Seigo Asada

  33.4

 • 11

  Yoshihisa Baba

  33.37

 • 12

  Natsumi Iwata

  32.25

 • 13

  Teppei Nishi

  31.22

 • 14

  Nobuhiro Yamamoto

  30.92

 • 15

  FB Leung

  27.31

 • 16

  Koto Imai

  21.93

01 GAMES 100+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  5

 • 2

  Min Seok Choi

  3

 • 3

  Hugo Leung

  2

 • 3

  Tengku Shah

  2

 • 5

  Koto Imai

  1

 • 5

  Martin Marti Santamaria

  1

 • 5

  Natsumi Iwata

  1

 • 5

  Nobuhiro Yamamoto

  1

 • 5

  Ryuta Arihara

  1

 • 5

  Seigo Asada

  1

 • 5

  Tetsuya Fujiwara

  1

 • 5

  Tomoya Goto

  1

01 GAMES 140+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Hugo Leung

  3

 • 1

  Min Seok Choi

  3

 • 1

  Motomu Sakai

  3

 • 4

  Natsumi Iwata

  2

 • 4

  Tetsuya Fujiwara

  2

 • 4

  Tomoya Goto

  2

 • 4

  Yoshihisa Baba

  2

 • 8

  Nobuhiro Yamamoto

  1

 • 8

  Pupo Teng Lieh

  1

 • 8

  Ryuta Arihara

  1

 • 8

  Seigo Asada

  1

 • 8

  Teppei Nishi

  1

01 GAMES 180

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  1

 • 1

  Hugo Leung

  1

 • 1

  Martin Marti Santamaria

  1

 • 1

  Ryuta Arihara

  1

 • 1

  Seigo Asada

  1

 • 1

  Tengku Shah

  1

 • 1

  Tetsuya Fujiwara

  1

 • 1

  Tomoya Goto

  1

 • 1

  Yoshihisa Baba

  1

DOUBLE HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  100.00%

 • 1

  Martin Marti Santamaria

  100.00%

 • 1

  Motomu Sakai

  100.00%

 • 1

  Ryuta Arihara

  100.00%

 • 1

  Tengku Shah

  100.00%

 • 1

  Tetsuya Fujiwara

  100.00%

 • 1

  Tomoya Goto

  100.00%

 • 1

  Yoshihisa Baba

  100.00%

 • 9

  Hugo Leung

  50.00%

 • 10

  Seigo Asada

  33.33%

 • 10

  Min Seok Choi

  33.33%

CRICKET STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Ryuta Arihara

  6.34

 • 2

  Motomu Sakai

  5.91

 • 3

  Hugo Leung

  5.47

 • 4

  Pupo Teng Lieh

  5.29

 • 5

  Tetsuya Fujiwara

  5.28

 • 6

  Min Seok Choi

  5.17

 • 7

  Tengku Shah

  4.95

 • 8

  Tomoya Goto

  4.93

 • 9

  Seigo Asada

  4.78

 • 10

  Martin Marti Santamaria

  4.5

 • 11

  Yoshihisa Baba

  4.43

 • 12

  Natsumi Iwata

  4.31

 • 13

  Teppei Nishi

  4.13

 • 14

  Nobuhiro Yamamoto

  4.06

 • 15

  FB Leung

  4.04

 • 16

  Koto Imai

  3.96

CRICKET HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Hugo Leung

  95.14%

 • 2

  Tomoya Goto

  94.25%

 • 3

  Martin Marti Santamaria

  93.89%

 • 4

  Yoshihisa Baba

  92.59%

 • 5

  Seigo Asada

  91.67%

 • 6

  Motomu Sakai

  91.11%

 • 7

  Ryuta Arihara

  91.07%

 • 8

  Tengku Shah

  88.89%

 • 9

  Pupo Teng Lieh

  87.78%

 • 10

  Teppei Nishi

  86.11%

 • 11

  Min Seok Choi

  84.44%

 • 12

  Tetsuya Fujiwara

  81.67%

 • 13

  FB Leung

  80.11%

 • 14

  Natsumi Iwata

  74.07%

 • 15

  Koto Imai

  68.06%

 • 16

  Nobuhiro Yamamoto

  65.28%

CRICKET TRIPLE %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Ryuta Arihara

  74.40%

 • 2

  Seigo Asada

  66.73%

 • 3

  Yoshihisa Baba

  60.43%

 • 4

  Pupo Teng Lieh

  60.34%

 • 5

  Nobuhiro Yamamoto

  59.34%

 • 6

  Hugo Leung

  56.91%

 • 7

  Martin Marti Santamaria

  55.67%

 • 8

  Koto Imai

  53.57%

 • 9

  Tengku Shah

  51.04%

 • 10

  Teppei Nishi

  46.88%

 • 11

  Natsumi Iwata

  45.91%

 • 12

  Tetsuya Fujiwara

  45.75%

 • 13

  Min Seok Choi

  41.03%

 • 14

  Motomu Sakai

  40.63%

 • 15

  Tomoya Goto

  38.17%

 • 16

  FB Leung

  37.78%

01 GAMES STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Ryuta Arihara

  41.99

 • 2

  FB Leung

  41.54

 • 3

  Haruki Muramatsu

  40.05

 • 4

  Seigo Asada

  39.48

 • 5

  Motomu Sakai

  38.54

 • 6

  Martin Marti Santamaria

  37.17

 • 7

  Tengku Shah

  36.53

 • 8

  Hugo Leung

  35.79

 • 9

  Paul Lim

  33.73

 • 10

  Boris Krcmar

  32.36

 • 11

  Jose Justicia

  32.07

 • 12

  Min Seok Choi

  30.62

 • 13

  Phil Taylor

  29.61

 • 14

  Masaki Oshiro

  29.07

 • 15

  Royden Lam

  28.47

 • 16

  Mikuru Suzuki

  22.25

01 GAMES 100+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Haruki Muramatsu

  5

 • 2

  Martin Marti Santamaria

  4

 • 2

  Min Seok Choi

  4

 • 4

  Boris Krcmer

  2

 • 4

  Hugo Leung

  2

 • 4

  Paul Lim

  2

 • 4

  Phil Taylor

  2

 • 4

  Royden Lam

  2

 • 4

  Seigo Asada

  2

 • 10

  Jose Justicia

  1

 • 10

  Mikuru Suzuki

  1

 • 10

  Ryuta Arihara

  1

01 GAMES 140+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Tengku Shah

  5

 • 2

  Ryuta Arihara

  4

 • 3

  Boris Krcmer

  3

 • 3

  Masaki Oshiro

  3

 • 5

  FB Leung

  2

 • 5

  Haruki Muramatsu

  2

 • 5

  Jose Justicia

  2

 • 8

  Martin Marti Santamaria

  1

 • 8

  Motomu Sakai

  1

 • 8

  Phil Taylor

  1

 • 8

  Seigo Asada

  1

01 GAMES 180

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  2

 • 1

  Seigo Asada

  2

 • 3

  Min Seok Choi

  1

 • 3

  Motomu Sakai

  1

 • 3

  Ryuta Arihara

  1

DOUBLE HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  100.00%

 • 1

  Mikuru Suzuki

  100.00%

 • 1

  Motomu Sakai

  100.00%

 • 1

  Ryuta Arihara

  100.00%

 • 5

  Martin Marti Santamaria

  66.67%

 • 5

  Min Seok Choi

  66.67%

 • 7

  Hugo Leung

  50.00%

 • 7

  Seigo Asada

  50.00%

 • 7

  Tengku Shah

  50.00%

 • 10

  Haruki Muramatsu

  0.00%

 • 10

  Jose Justicia

  0.00%

 • 10

  Phil Taylor

  0.00%

CRICKET STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Martin Marti Santamaria

  6

 • 2

  Boris Krcmar

  5.96

 • 3

  Ryuta Arihara

  5.83

 • 4

  Haruki Muramatsu

  5.71

 • 5

  Tengku Shah

  5.42

 • 6

  Masaki Oshiro

  5.42

 • 7

  Min Seok Choi

  5.4

 • 8

  Hugo Leung

  5.26

 • 9

  Motomu Sakai

  5.23

 • 10

  FB Leung

  5.15

 • 11

  Paul Lim

  5.1

 • 12

  Royden Lam

  4.54

 • 13

  Seigo Asada

  4.38

 • 14

  Mikuru Suzuki

  4.19

 • 15

  Phil Taylor

  4

 • 16

  Jose Justicia

  3.92

CRICKET HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Martin Marti Santamaria

  97.78%

 • 2

  Tengku Shah

  97.22%

 • 3

  Motomu Sakai

  94.44%

 • 4

  Masaki Oshiro

  92.50%

 • 5

  Ryuta Arihara

  91.98%

 • 6

  Royden Lam

  91.67%

 • 7

  Boris Krcmar

  91.11%

 • 8

  Haruki Muramatsu

  90.00%

 • 9

  Hugo Leung

  87.22%

 • 10

  Paul Lim

  87.22%

 • 11

  FB Leung

  86.67%

 • 12

  Min Seok Choi

  86.11%

 • 13

  Jose Justicia

  80.00%

 • 14

  Phil Taylor

  77.98%

 • 15

  Mikuru Suzuki

  76.67%

 • 16

  Seigo Asada

  71.11%

CRICKET TRIPLE %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Min Seok Choi

  68.07%

 • 2

  Boris Krcmar

  65.87%

 • 3

  Masaki Oshiro

  60.39%

 • 4

  Ryuta Arihara

  58.22%

 • 5

  Hugo Leung

  55.64%

 • 6

  FB Leung

  54.17%

 • 7

  Haruki Muramatsu

  54.17%

 • 8

  Martin Marti Santamaria

  50.53%

 • 9

  Mikuru Suzuki

  50.48%

 • 10

  Paul Lim

  48.24%

 • 11

  Motomu Sakai

  44.68%

 • 12

  Seigo Asada

  44.62%

 • 13

  Tengku Shah

  40.98%

 • 14

  Jose Justicia

  40.56%

 • 15

  Phil Taylor

  40.52%

 • 16

  Royden Lam

  34.81%

01 GAMES STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  FB Leung

  40.02

 • 2

  Seigo Asada

  39.42

 • 3

  Motomu Sakai

  39.26

 • 4

  Tengku Shah

  38.98

 • 5

  Boris Krcmar

  38.77

 • 6

  Ryuta Arihara

  36.92

 • 7

  Min Seok Choi

  35.56

 • 8

  Hugo Leung

  33.2

01 GAMES 100+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Seigo Asada

  10

 • 2

  Motomu Sakai

  7

 • 3

  Ryuta Arihara

  5

 • 3

  Boris Krcmar

  5

 • 5

  Tengku Shah

  4

 • 6

  Hugo Leung

  3

 • 6

  Min Seok Choi

  3

 • 8

  FB Leung

  1

01 GAMES 140+

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Seigo Asada

  8

 • 2

  FB Leung

  4

 • 2

  Min Seok Choi

  4

 • 2

  Motomu Sakai

  4

 • 2

  Ryuta Arihara

  4

 • 6

  Boris Krcmar

  1

 • 6

  Hugo Leung

  1

 • 6

  Tengku Shah

  1

01 GAMES 180

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Motomu Sakai

  8

 • 2

  Seigo Asada

  5

 • 3

  Ryuta Arihara

  3

 • 4

  Hugo Leung

  1

 • 4

  Min Seok Choi

  1

 • 4

  Tengku Shah

  1

DOUBLE HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Boris Krcmar

  100.00%

 • 1

  Seigo Asada

  100.00%

 • 1

  Tengku Shah

  100.00%

 • 4

  Motomu Sakai

  57.14%

 • 5

  Min Seok Choi

  50.00%

 • 6

  Ryuta Arihara

  50.00%

 • 7

  Hugo Leung

  33.33%

CRICKET STATS

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Ryuta Arihara

  5.94

 • 2

  Seigo Asada

  5.71

 • 3

  Boris Krcmar

  5.7

 • 4

  Motomu Sakai

  5.48

 • 5

  Min Seok Choi

  5.45

 • 6

  FB Leung

  4.94

 • 7

  Tengku Shah

  4.56

 • 8

  Hugo Leung

  3.95

CRICKET HIT %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Boris Krcmar

  95.93%

 • 2

  Seigo Asada

  92.76%

 • 3

  Ryuta Arihara

  90.32%

 • 4

  Motomu Sakai

  89.47%

 • 5

  FB Leung

  86.51%

 • 6

  Hugo Leung

  84.52%

 • 7

  Tengku Shah

  84.13%

 • 8

  Min Seok Choi

  81.85%

CRICKET TRIPLE %

 • Rank

  Country

  Player

  Score

 • 1

  Min Seok Choi

  72.55%

 • 2

  Ryuta Arihara

  70.18%

 • 3

  Boris Krcmar

  58.59%

 • 4

  Seigo Asada

  58.52%

 • 5

  Motomu Sakai

  56.84%

 • 6

  FB Leung

  51.43%

 • 7

  Tengku Shah

  45.11%

 • 8

  Hugo Leung

  29.44%

About each data

◆ 01 GAMES STATS
Points earned per dart.
◆ 01 GAMES 100+
Number of times scoring between 100 and 139 points in one round.
◆ 01 GAMES 140+
Number of times scoring between 140 and 179 points in one round.
◆ 01 GAMES 180
Number of times scoring 180 points in one round.
◆ DOUBLE HIT %
The percentage a player finished a game with one dart when they had the opportunity for a one-dart finish at the time of a dart out .
◆ CRICKET STATS
Average marks per round
◆ CRICKET HIT %
Within the round limit of STATS calculation, no. of valid CRICKET numbers that were hit to all darts thrown.
◆ CRICKET TRIPLE %
Within the round limit of STATS calculation, no. of triples that were hit to all no. of valid CRICKET numbers hit.

FOLLOW US

PAST EVENT